RedcoolMedia favicon

FEAR(FUL)LESS - TRAILER

Free download FEAR(FUL)LESS - TRAILER video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video FEAR(FUL)LESS - TRAILER that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video FEAR(FUL)LESS - TRAILER.

Jerca Rožnik Novak
plesna predstava / a dance performance

O predstavi
Ustvarjanje težav in reševanje neobstoječih težav je lahko posebna sposobnost. Strah je osnovni mehanizem preživetja. Mehanizem, ki se sproži, ko je oseba v nevarnosti. Strah je sposobnost prepoznavanja nevarnosti in vodi do odločitve: beg ali boj. To čustvo in odziv sta nam prirojena. S strahom smo rojeni. Rojeni z njim, da nas zaščiti pred resnično nevarnostjo. Težava nastane, ko se ljudje s strahom odzovejo ne le na dejansko nevarnost, ampak tudi na pričakovane, namišljene nevarnosti. Ubogo telo, misli, da beži pred levom, pa beži pred seboj. Zanimivo je, da lahko dosežemo visoke ravni adrenalina, ne da bi se morali soočiti z resnično nevarnostjo.
Trenutni nepredvidljivi časi predstavljajo različne grožnje in strahove. Predstava raziskuje strah kot koncept, uokvirjen v gibanje, ples in elemente gledališča. Šaljiv pristop do enega najtemnejših čustev. Predstava je samorefleksivna in nagovarja vse tiste, ki se česa bojijo, se tega zavedajo in se jim morda celo zdi nepotrebno, da se bojijo, pa vendar se. Občutek strahu, resničen strah in ustvarjanje strahu.

About the performance
Creating problems and solutions to non-existent problems can be a special ability. Fear is a basic survival mechanism. A mechanism that is triggered when a person is in danger. Fear is the ability to recognize danger and leads to the decision: to escape or to face danger. This emotion and response are innate in us. We are born with fear. Born with it to protect us from real danger. The real problem arises when people react with fear not only to the actual danger, but also to expected, imaginary dangers. Poor body, it thinks it’s running away from the lion, but it’s just running away from itself. Interestingly, we are able to bring ourselves to high levels of adrenaline without having to face the real danger.
Unpredictable times, especially the ones we live in now, display different threats and fears. The performance explores fear as a concept framed in movement, dance, and elements of theatre. A humorous approach to one of the darkest emotions. The performance is self-reflective and addresses all those who are afraid of something, are aware of it, and may even find it unnecessary to be afraid, and yet they are. Feeling fear, really being afraid, and creating fear.

Koncept in koreografija in izvedba / Concept, Choreography & Performance: JERCA ROŽNIK NOVAK
Koreografija in mentorstvo / Choreography and Mentorship: DAMIAN CORTES ALBERTI
Avtorska glasba / Original Music: KAJA JANJIĆ (F-RAW BLANCA)
Uporabljena glasba / Used Music: VERDI - MESSA DA REQUIEM
Dramaturgija / Dramaturgy: ZALA DOBOVŠEK
Kostumografija / Costume Design: TANJA PAĐAN (KISS THE FUTURE)
Oblikovanje svetlobe in tehnična podpora / Lighting Design and Technical Support: JANKO OVEN
Producentka / Producer: KATJA SOMRAK
Produkcija / Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA
Podpora / Supported by: Red Sapata TANZFABRIK Linz, Anton Bruckner Privatuniversität Linz
Zahvala / Special Thanks to: Enya Belak, Julio Escudero, Renata Carola Gatica, Ira Goldbeche, Dean Krivačić, Natalija Rožnik, Veronika Valdés, Mitja Vasič, SVŠGUGL

Kamera / Camera: Gregor Gobec

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana / The programme of PTL-Dance Theatre Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture and the Municipality of Ljubljana

Download, play and edit free videos and free audios from FEAR(FUL)LESS - TRAILER using RedcoolMedia.net web apps

Ad

Ad