RedcoolMedia favicon

Loi Song TEENS_ Thang 7 2020

Free download Loi Song TEENS_ Thang 7 2020 video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video Loi Song TEENS_ Thang 7 2020 that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video Loi Song TEENS_ Thang 7 2020.

Chúng tôi thiếu niên và Tin Mừng

Điều gì có thể là phúc âm cho thanh thiếu niên chúng ta?

Theo đề xuất của Chiara Lubich vào năm 1976, cho một nhóm thanh thiếu niên gặp gỡ tại Rocca di Papa, vào ngày 26 tháng 6 năm đó:

"[Tin Mừng] là một cuốn sách chứa đựng những từ như những cuốn sách khác nhưng những từ mang lại một thứ gì đó: đó là tinh thần và cuộc sống. Nếu bạn đọc và sống, nó biến đổi và từng chút một, không phải bạn sống mà là Chúa Kitô trong bạn cách suy nghĩ của anh ấy, để yêu thương.

Trong một dịp khác, Chiara đã viết:

"Bạn có nhận thấy rằng nếu bạn thiếu kiến thức về bảng chữ cái và một vài quy tắc ngữ pháp được dạy ở lớp một, bạn sẽ không biết chữ trong suốt cuộc đời, mặc dù có trí thông minh và ý chí?
Vì vậy, nếu chúng ta không tiếp thu những lời của Chúa Giêsu được khắc trong Tin Mừng, thì chúng ta là "Kitô hữu", vẫn "mù chữ", không thể viết Tin Mừng bằng cuộc sống của chúng ta, đó là Chúa Kitô.

Vì vậy, đối với thanh thiếu niên, để làm cho cuộc sống của chúng ta rực sáng, chúng ta có một bí mật: chọn mỗi tháng một từ trong Tin Mừng và đưa vào thực hành cho đến khi chúng ta trải nghiệm tất cả những gì Chúa Giêsu đã hứa.

Download, play and edit free videos and free audios from Loi Song TEENS_ Thang 7 2020 using RedcoolMedia.net web apps

Ad

LATEST FREE VIDEOS & AUDIOS

TOP WEB APPS TO CREATE OR MODIFY FILES:

Ad