RedcoolMedia favicon

141. El creuer de lamistat a L Alguer

Free download 141. El creuer de lamistat a L Alguer video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video 141. El creuer de lamistat a L Alguer that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video 141. El creuer de lamistat a L Alguer.

Reportatge sobre "El Creuer de l'Amistat" entre Catalunya i l'Alguer.
Els actes que se succe\u00efren i la visita a les contrades. Seguici pels
carrers fins a la catedral atape\u00efda. Cerim\u00f2nia religiosa. En el vaixell
una coral algueresa.
Excursi\u00f3 en autocar pels voltants i tamb\u00e9 en vaixell. Recital de can\u00e7ons
i danses alguereses. Els representants algueresos amb l'alcalde de
Barcelona Porcioles. El creuer va arribar a l'Alguer el 22 de juliol de
1970, essent rebuts per una banda.

Destaquen fotos fixes del 25 d'agost de 1960, diada del ernitat entre
l'Alguer i Catalunya, i el concert de l'Orfe\u00f3 Catal\u00e0 amb la
interpretaci\u00f3 de EL CANT DE LA SENYERA.

24' / color / so magn\u00e8tic

Report on "The cruise of friendship" between Catalonia and Alghero. Subsequent events and a visit to the countryside. Walk through the streets to the cathedral. Religious ceremony. On board is a heart of Alghero.
Excursion by bus around and also by boat. Recital of songs and dances of Alghero. The representatives of Alghero with the Mayor of Barcelona, JM Porcioles. The cruise arrived in Alghero on July 22, 1970, and was received by a wind band.

Fixed photos of August 25, 1960, the day of the birth b
etween Alghero and Catalonia, and the concert of the Orfe\u00f3 Catal\u00e0 with the interpretation of EL CANT DE LA SENYERA.

Download, play and edit free videos and free audios from 141. El creuer de lamistat a L Alguer using RedcoolMedia.net web apps

Ad

LATEST FREE VIDEOS & AUDIOS

TOP WEB APPS TO CREATE OR MODIFY FILES:

Ad