RedcoolMedia favicon

Week 7 part 2 - Get Resourced with Jain Boon

Free download Week 7 part 2 - Get Resourced with Jain Boon video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video Week 7 part 2 - Get Resourced with Jain Boon that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video Week 7 part 2 - Get Resourced with Jain Boon.

Week 7 of Well Art Well You with Jain Boon. Creative activities for young people. For you to have fun, give something new a go and be creative.

In the Video Jain makes you aware of your resources that can help when you feel anxious out of sorts. What are your resources?

Hopefully you can have a bit of fun, give it a go and share your responses with us, on facebook, twitter or Instagram. Or email hello@messupthemess.co.uk. On Thursday we will share all your amazing work submitted.

Thank you to/ Diolch i: The National Lottery Community Fund Wales

Wythnos 7 o Well Art Well You - Gyda Jain Boon. Gweithgareddau creadigol i bobl ifanc. Er mwyn i chi gael hwyl, rhowch gynnig ar rywbeth newydd a byddwch yn greadigol.

Yn y Fideo mae Jain yn eich gwneud chi'n ymwybodol o'ch adnoddau a all helpu pan fyddwch chi'n teimlo'n bryderus neu allan o bob math. Beth yw eich adnoddau?

Gobeithio y gallwch chi gael ychydig o hwyl, rhoi cynnig arni a rhannu eich ymatebion gyda ni, ar facebook, twitter neu Instagram. Neu e-bostiwch helo@messupthemess.co.uk. Ddydd Iau byddwn yn rhannu'ch holl waith anhygoel a gyflwynwyd.

Download, play and edit free videos and free audios from Week 7 part 2 - Get Resourced with Jain Boon using RedcoolMedia.net web apps

Ad

LATEST FREE VIDEOS & AUDIOS

TOP WEB APPS TO CREATE OR MODIFY FILES:

Ad