RedcoolMedia favicon

MANADA - TRAILER

Free download MANADA - TRAILER video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video MANADA - TRAILER that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video MANADA - TRAILER.

Martin Inthamoussú / Vita Osojnik
izvirna adaptacija plesne predstave - razširjena verzija / original adaptation of dance performance - extended version

Odlomek iz kritike

»Zastavljeno vprašanje, kako se spol odraža v značilnostih gibalnih oblik, tudi v kolikšni meri je sodobni plesni izraz že popolnoma uniformiran, dobi v tej predstavi niz slikovitih odgovorov, ko razlike nastopajo v energiji in moči izvedbe, ko se različno barva izraznost, predvsem pa v finesah oblik in minimalizmu gest.« Daliborka Podboj, Parada plesa

Excerpt from Press Review / Critic

“The question posed, how the gender is reflected in the characteristics of the motion forms, even to the extent that the contemporary dance expression is already completely uniform, presents in this performance a series of colourful answers, when the differences occur in the energy and the power of execution, when the expression colours itself in a different way, especially in finesse of forms and minimalism of gestures.” Daliborka Podboj, Dance Parade

Avtorstvo, koncept in koreografija originalne predstave / Author of Concept & Choreographer of the Original: MARTIN INTHAMOUSSÚ
Izvirna adaptacija/Vodja kolektiva / Original Adaptation/Head of Collective: VITA OSOJNIK
Soustvarjalke in izvajalke / Co-created and Performed by: KAJA JANJIĆ, VERONIKA VALDES, ENI VESOVIĆ in udeleženke delavnice / & workshop participants: TINA BENKO, EMILI BIZJAK, SARA JANAŠKOVIĆ, KATJA KOLARIČ, ALJA LACKOVIĆ, PETRA PEČEK, JULIJA PEČNIKAR, TAJDA PODOBNIK, JERCA ROŽNIK NOVAK, KAJA VAJDETIČ, ANA VRHOVNIK
Gostji / Guests: LUČKA & LARA JAKŠE
Avtorska priredba glasbe / Music Adaptation: KAJA JANJIĆ
Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: ALJAŽ ZALETEL­ / MARTIN RODRIGUEZ
Kreativna producentka v SLO / Creative Producer in SLO: KATJA SOMRAK
Produkcija slovenske adaptacije / Slovenian Adaptation Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA 2019

Kamera / Camera: MATJAŽ MRAK, FRIENDLY PRODUCTION

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana / The programme of PTL-Dance Theatre Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture and the Municipality of Ljubljana

Download, play and edit free videos and free audios from MANADA - TRAILER using RedcoolMedia.net web apps

Ad

LATEST FREE VIDEOS & AUDIOS

TOP WEB APPS TO CREATE OR MODIFY FILES:

Ad