RedcoolMedia favicon

Hominum Inimicus (2020) - Official Trailer

Free download Hominum Inimicus (2020) - Official Trailer video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video Hominum Inimicus (2020) - Official Trailer that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video Hominum Inimicus (2020) - Official Trailer.

One of the first Czech films of the sub-genre torture porn/exploitation presenting an anonymous character known only as Flagellant. synopsis Flagellant is a misanthropic philosopher living in a far-flung cottage in the woods in an unspecified place. He abducts an unknown woman determined to imprison her in his dwelling and conduct inhumane experiments on her to disrupt her character. We watch as the tormentor tries to transform an innocent woman held in inhuman conditions with a terrible torture and intolerable psychic terror into a being thinking precisely according to his ideas and for every though slightest resistance a harsh punishment awaits her but we mostly get inside the mind of a sick sadist and we recognize his blood-soaked philosophy and the motives of his bestial deeds.

Directed by: Joey Lucas
Screenplay by: Joey Lucas
Starring: Akira Zlord, Kristina Bengello
Cinematography: Roman Barnet
Music by: Kryštof Kočtář, Vraja San Miguel

Jeden z prvních českých snímků sub-žánru torture porn/exploitation, prezentující anonymní postavu známou jen jako Flagelant.
Flagelant je misantropický filosof žijící na odlehlé chatě v lesích na blíže neurčeném místě. Unáší neznámou ženu rozhodnut uvěznit ji ve svém obydlí a provádět na ní nehumánní experimenty a znetvořit tak její charakter.
Sledujeme, jak se trýznitel snaží za pomoci strašného mučení a nesnesitelného psychického teroru přetvořit nevinnou ženu, drženou v nelidských podmínkách, na bytost smýšlející přesně dle jeho idejí a za každý, byť sebemenší projev odporu, čekají tvrdé tresty, ale zejména se zde dostáváme do nitra mysli nemocného sadisty a poznáváme jeho krví nasáklou filosofii a pohnutky jeho bestiálních činů.

Režie: Joey Lucas
Scénář: Joey Lucas
Hrají: Akira Zlord, Kristina Bengello
Kamera: Roman Barnet
Hudba: Kryštof Kočtář, Vraja San Miguel

Official web: joeylucasfilms.cz/
Instagram: instagram.com/joeylucasfilms/

Download, play and edit free videos and free audios from Hominum Inimicus (2020) - Official Trailer using RedcoolMedia.net web apps

Ad

LATEST FREE VIDEOS & AUDIOS

TOP WEB APPS TO CREATE OR MODIFY FILES:

Ad