Logo

Sklepy Cynamonowe

Free download Sklepy Cynamonowe audio book and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free audio book Sklepy Cynamonowe that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

AUDIO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free audio Sklepy Cynamonowe.

"description": "LibriVox recording of Sklepy cynamonowe, by Bruno Schulz

Sklepy cynamonowe to pierwszy, debiutancki cykl opowiada\u0144 Brunona Schulza, które pierwotnie by\u0142y postscriptami w listach do Debory Vogel i W\u0142adys\u0142awa Riffa.
Utwory te, pisane poetyck\u0105 proz\u0105, s\u0105 fantastycznym przetworzeniem realiów przedwojennego miasteczka galicyjskiego, w którym dostrzec mo\u017cna podobie\u0144stwo do Drohobycza, rodzinnego miasta pisarza.
Zbiór, w sposób wizyjny i oniryczny, opowiada dzieje rodziny kupieckiej, którym to dziejom Schulz nada\u0142 walory mityczne. (Summary by Mateusz Wycislik.)


A collection of short stories written in 1931-1933, based on Schulz's memories from his childhood in the town of Drohobycz (now in Ukraine). (English summary by Sandra Zera.)

Download, play and edit free videos and free audios from Sklepy Cynamonowe using RedcoolMedia.net web apps

Latest free videos & audios