Logo

Nang Bata Pa Kami

Free download Nang Bata Pa Kami audio book and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free audio book Nang Bata Pa Kami that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

AUDIO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free audio Nang Bata Pa Kami.

"description": "LibriVox recording of Nang Bata Pa Kami by Pura L. Medrano.
Read in Tagalog by mlcui.

A story of a secret courtship told in the voices of both lovers. There are things that stand in the way of their love. Love letters, nostalgic recollections of youthful days... Will they see their happy ending? Isang kuwento tungkol sa lihim na pagliligawan na inilahad sa boses ng dalawang nag-iibigan. May mga hadlang sa kanilang pag-ibig. Mga liham, matatamis na pag-gunita ng kanilang pagkabata... Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang pagtitinginan? - Summary by mlcui

For further information, including links to online text, reader information, RSS feeds, CD cover or other formats (if available), please go to the LibriVox catalog page for this recording.

Download, play and edit free videos and free audios from Nang Bata Pa Kami using RedcoolMedia.net web apps

Latest free videos & audios