Ad

Het Zwevende Schaakbord

Free download Het Zwevende Schaakbord audio book and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free audio book Het Zwevende Schaakbord that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

AUDIO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free audio Het Zwevende Schaakbord.

"description": "LibriVox opname van Het Zwevende Schaakbord van Louis Couperus. Gelezen door Bart de Leeuw.

Het groote Avontuur, de tocht van Gawein, ridder van Koning Artur's Ronde-Tafel, om voor zijn Koning te vinden het Zwevende Schaakbord, gelijk hij dit tien jaren geleden deed. Het is ditmaal listiglijk voorbereid door den toovenaar Merlijn, Merlijn, die eigenlijk heelemaal geen toovenaar is, maar de moderne mechanicus, die werkt met vliegmachine en auto, met bioscoop en telefoon en electrisch licht... wonderen voor deze dappere Ridderen der Ronde-Tafel die... toch eigenlijk, in zeer modernen weifelmoed, in geen wonder meer gelooven. Behalve Gawein, die het oude geloof ongerept heeft bewaard en als de \u2018valiante wigant\u2019 van het grootsche Destijds de wereld van Avontuur intrekt. (Samenvatting geschreven door Marie Schmitz, in het tijdschrift Den Gulden Winckel, jaargang 22)

Voor meer informatie, inclusief een link naar de on-line tekst, info over de lezers, RSS feeds, CD hoes en andere bestandsformaten: ga naar de LibriVox catalogus pagina voor deze opname.

Voor meer gratis audioboeken (in meer dan 25 talen) of om zelf vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org.

Download, play and edit free videos and free audios from Het Zwevende Schaakbord using RedcoolMedia.net web apps

Ad

Latest free videos & audios

Ad