RedcoolMedia favicon

TopOrzeł_trailer

Free download TopOrzeł_trailer video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video TopOrzeł_trailer that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video TopOrzeł_trailer.

Przepiękne górskie krajobrazy, z których wyrastają postaci tancerzy, skały, krzewy, surowość przyrody i jej siła, wszystko przeplata się ze sobą, podkreślając tym samym silne więzy miedzy naturą a człowiekiem. Tak wyglądał plan zdjęciowy najnowszego filmowego przedsięwzięcia Polskiego Teatru Tańca pt. „Toporzeł".
Inspiracją do projektu były rzeźby Stanisława Szukalskiego. W pracach tego - wywołującego silne emocje - artysty, pojawia się motyw ciała, widać napięcie mięśni, ruch, gest i ekspresję. Rzeźba powstaje z natury, której częścią jest człowiek - taki był interpretacyjny kod przedsięwzięcia.
Projekt „Toporzeł" nie mógł powstać nigdzie indziej, jak w Górach Izerskich, na terenie kopalni kwarcu "Stanisław" w Szklarskiej porębie. Karkonosze i Izery kryją w sobie tajemnice, są miejscem, gdzie magia miesza się z rzeczywistością, gdzie wciąż żyje historia legendarnego Ducha Gór.
Film i Towarzyszący mu album są kolejnymi elementami budującymi opowieść o Polskim Teatrze Tańca. Liczymy, że poza pięknem i estetyką prezentowanych ujęć, dostrzegą Państwo w tych materiałach Ducha Teatru Tańca.
Alicja Hafke.

„Toporzeł"

scenariusz i reżyseria:
Iwona Pasińska

muzyka:
Henryk Mikołaj Górecki

zdjęcia:
Marek Grabowski

asystent kostiumografa:
Adriana Cygankiewicz

zgranie dźwięku:
Aleksandra Konik

wybór lokalizacji:
Andrzej Grabowski

grip:
Stern Pictures Sterzyński Sp. J.
Artur Schubert
Marcin Drobniuch

korekcja barwna i postprodukcja:
Mirosław Mamczur

artyści - tancerze Polskiego Teatru Tańca:
Kacper Bożek
Jerzy Kaźmierczak
Zbigniew Kocięba
Dominik Kupka
Paweł Malicki
Michał Przybyła
Adrian Radwański

kierownik produkcji:
Małgorzata Andrzejewska

kierownik planu:
Robert Chodyła

zabezpieczenie planu:
Grupa Regionalna Górskiego Pogotowia Ratunkowego
Grupa Karkonoska

catering:
Hotel Biathlon Sport & Spa w Jakuszycach
Zdjęcia powstały na terenie Kopalni Kwarcu „Stanisław", własność Zakład Wielobranżowy HEDAR Henryk Łożyński

TOPORZEŁ

Beautiful mountain landscapes, from which the figures of dancers grow, rocks, bushes, the severity of nature and its strength, everything intertwines with each other, thus emphasizing the strong bonds between nature and man. This was the set of the latest film project of the Polish Dance Theatre entitled Toporzeł.

The project was inspired by sculptures by Stanisław Szukalski. In the works of this artist, who causes strong emotions, the motif of the human body appears; one can see muscle tension, movement, gesture and expression. The sculpture is made of earth, of nature, of which man is a part - this was the interpretive code of the project.

The Toporzeł project could not have been created anywhere else than in the Izerskie Mountains in the "Stanisław" quartz mine in Szklarska Poręba. The Karkonosze and Izerskie Mountains hide secrets, they are a place where magic mixes with reality, where the history of the legendary Mountain Spirit is still alive.

The film and the accompanying album are further elements building the story of the Polish Dance Theatre. We hope that apart from the beauty and aesthetics of the presented shots, you will see the Spirit of Dance Theatre in these materials.

Alicja Hafke

“Toporzeł”

Script and direction:
Iwona Pasińska

Music:

Henryk Mikołaj Górecki

Director of photography:

Marek Grabowski

Photos of the eagle:

Piotr Kwiatkowski

Editor:
Edyta Pietrowska

Costumes:

Andrzej Grabowski

Costume designer assistant:
Adriana Cygankiewicz

Sound mix:

Aleksandra Konik

Location selection:

Andrzej Grabowski

Grip:

Stern Pictures Sterzyński Sp. J.

Artur Schubert

Marcin Drobniuch

color correction and post-production:
Mirosław Mamczur

artists-dancers of the Polish Dance Theatre:
Kacper Bożek
Jerzy Kaźmierczak

Zbigniew Kocięba
Dominik Kupka

Paweł Malicki
Michał Przybyła
Adrian Radwański

Production manager:
Małgorzata Andrzejewska

Set manager:

Robert Chodyła

Set security & safety:

Regional Group of Mountain Rescue Service

Karkonosze Group

catering:

Hotel Biathlon Sport & Spa in Jakuszyce

The photographs were taken on the premises of the "Stanisław" Quartz Mine,

owned by Zakład Wielobranżowy HEDAR Henryk Łożyński

with its seat in Łaziska Górne, Hutnicza 3 street

The producers would like to thank the Szklarska Poręba Forest Inspectorate

for making the shooting of the film possible

Appears courtesy of Boosey & Hawkes Music Publishers Limited.

Symphony No. 4 (Tansman Episodes)

Production:
Polish Dance Theatre 2019

Institution of Culture of the Self-Government of the Wielkopolska Region

Download, play and edit free videos and free audios from TopOrzeł_trailer using RedcoolMedia.net web apps

Ad

Ad