RedcoolMedia favicon

SOCIALIZATION - Max Čuhel (Read the description first.)

Free download SOCIALIZATION - Max Čuhel (Read the description first.) video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video SOCIALIZATION - Max Čuhel (Read the description first.) that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video SOCIALIZATION - Max Čuhel (Read the description first.).

ENG
"If any interaction between people is socialization, conflict must be understood as socialization ... Conflict is a way of gaining some sort of connection, even by destroying one of the partners in the conflict ”(G. Simmel).
The plot and the participants are not essential, it is only interaction between the actors. I wanted to point out the privacy of people and the things that pass through and what they hide from their surroundings. The sail is not suspended at any particular place, it can be anywhere where any interaction takes place, it covers and we do not know any circumstances. The curtain is a metaphor for the barricade between participants and onlookers. We as watchers can only guess what is really going on behind the curtain, but since we are only bystanders and we see the situation only through the curtain, nothing more will be told to us than what we can see and hear.I used motion capture technology to capture the characters, which captures the movement of people and records them into 3d space. I used the Cinema 4D program to create the sail and the overall animation, and I used Adobe Audition to edit the sounds I recorded.  
CZ
"Je-li každá interakce mezi lidmi socializací, musí být konflikt chápán jako socializace... Konflikt je způsob získání nějakého druhu spojení, a to dokonce i zničením jednoho z partnerů v konfliktu“ (G. Simmel).
Děj ani účastníci nejsou podstatní, jde pouze o interakci mezi aktéry.
Plachtou jsem chtěl poukázat na soukromí lídí a věci co propouští okolí a co naopak před okolím skrývají. Plachta není zavěšena na nějakém určitém místě může být kdekoli kde se odehrává nějaká interakce, zakrývá a my se nedozvídáme žádné okolnosti.
Opona je metafora barikády mezi účastníky a přihlížejícími. My jako přihlížející se můžeme jen domnívat co se za oponou doopravdy děje, ale jelikož jsme jen přihížejíci a vidíme situaci jen přes oponu tak nám nic víc sděleno nebude, než co můžeme vidět a slyšet.
Pro ztvárnění postav jsem využil technologii motion capture, která snímá pohyb lidí a nahrává je do 3d prostoru. Ke tvorbě plachty a celkové animace jsem použil program Cinema 4D, k editaci mnou nahraných zvuků jsem použil Adobe Audition.

Download, play and edit free videos and free audios from SOCIALIZATION - Max Čuhel (Read the description first.) using RedcoolMedia.net web apps

Ad

Ad