RedcoolMedia favicon

Fragmenty paměti/Fragments of memory

Free download Fragmenty paměti/Fragments of memory video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video Fragmenty paměti/Fragments of memory that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video Fragmenty paměti/Fragments of memory.

Organizací obrazu i textu ve filmu napadám kontinuitu a kauzalitu. Vztahuji se k vizuálním reprezentacím minulého času (rodinným fotografiím a videím) způsobem, který nevytváří vztahy příčin a následků, ale vkládá časy do juxtapozice. Navazuji pohybem kamery na minulé trajektorie. Kamera strukturuje pohyb bytem podle předem stanovených linií, které si rýsuji do stavebního plánu bytu. Řídím se přesně podle předem načrtnutého pohybu kamery. Rozčleňuji prostor mimetickým záznamem obvyklých trajektorií. Nalezená videa a paměť mi slouží jako šablona. Kamera se emancipuje, nezasahuji svým vědomím do záznamu. Snažím se o co nejpřesnější nápodobu minulého pohybu a načrtnutých linií. Trajektorie jsou identické, do nově natočených obrazů vstupuje minulý čas, projekce spojuje obrazy v přítomnosti podobně jako funguje vnímání – diskontinuálně. / Video was made of home movies, which I found in family archive. I tried to recapture these moments, these fragile artifacts of past by imitating the movement of camera. Actually there are two layers of imitation. Firstly I walked through the flat by using the same trajectories which I normally use and which are determined by the flat itself. The second was based on home movies which are made in flat. I recaptured these same places by using the same camera angle and movement to find the difference, which is the time. But which time do these images represent? Could they somehow represent the future?

Download, play and edit free videos and free audios from Fragmenty paměti/Fragments of memory using RedcoolMedia.net web apps

Ad

Ad