Logo

Na srebrnym globie

Free download Na srebrnym globie audio book and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free audio book Na srebrnym globie that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

AUDIO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free audio Na srebrnym globie.

"description": "LibriVox recording of Na srebrnym globie by Jerzy \u017bu\u0142awski.
Read in Polish by Jarek Celuch
Czy ciemna strona Ksi\u0119\u017cyca jest martwa, czy te\u017c nadaje si\u0119 do zasiedlenia? Na to pytanie, nurtuj\u0105ce ludzko\u015b\u0107 od wieków, postanawia znale\u017a\u0107 odpowied\u017a grupa \u015bmia\u0142ków. Organizuj\u0105 wi\u0119c wypraw\u0119 na Srebrny Glob. W\u015bród jej uczestników znajduje si\u0119 tak\u017ce kobieta, co oka\u017ce si\u0119 brzemienne w skutkach. O zmaganiach cz\u0142onków ekspedycji z niewyobra\u017calnymi przeciwno\u015bciami oraz w\u0142asnymi s\u0142abo\u015bciami dowiadujemy si\u0119 z dziennika, prowadzonego przez jednego z nich. Mimo oczywistych naiwno\u015bci w warstwie naukowej (powie\u015b\u0107 napisana w 1903 roku), historia wyprawy jest znakomitym pretekstem do stawiania wci\u0105\u017c aktualnych pyta\u0144 o ludzk\u0105 kondycj\u0119. Jak radzimy sobie z w\u0142asnymi demonami, jak kszta\u0142tuje si\u0119 nowe spo\u0142ecze\u0144stwo i z czego wynika jego nieodparta potrzeba religijno\u015bci.
Na srebrnym globie. R\u0119kopis z Ksi\u0119\u017cyca \u2013 jest pierwsz\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 Trylogii ksi\u0119\u017cycowej Jerzego \u017bu\u0142awskiego. (Summary by Jarek Celuch)
For further information, including links to online text, reader information, RSS feeds, CD cover or other formats (if available), please go to the LibriVox catalog page for this recording.

Download, play and edit free videos and free audios from Na srebrnym globie using RedcoolMedia.net web apps

Latest free videos & audios